Site-ul copiilor ortodocsi

Forum

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Poezii crestine, rugaciuni si sfaturi pt copii

Simona Nicoleta
Member
Posts: 24

RUGĂCIUNE CĂTRE MĂICUŢA DOMNULUI

Multe sunt mulţimile greşelilor mele, Născătoare de Dumnezeu. La tine am scăpat, Curată, mântuire trebuindu-mi. Cercetează neputinciosul meu suflet şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeului nostru să-mi dăruiască mie iertare de relele ce am făcut, ceea ce eşti una binecuvântată.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieţii mele nu mă lăsa pe mine. Ajutorului omenesc nu mă încredinţa, ci singură mă sprijineşte şi mă miluieşte.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub sfânt acoperământul tău.

September 1, 2011 at 10:48 PM Flag Quote & Reply

Simona Nicoleta
Member
Posts: 24

RUGĂCIUNE PENTRU MÂNTUIRE

 

Dumnezeul meu, cred întru Tine şi mă rog Ţie, întăreşte credinţa mea. Te iubesc, sporeşte dragostea mea; mă pocăiesc, fă să prisosească şi căinţa mea. Te măresc ca pe întâiul meu început, Te doresc ca pe cea mai mare dorinţă a mea. Îţi mulţumesc Ţie, Binefăcătorul meu cel veşnic, Te chem ca pe puternicul meu apărător.

Dumnezeul meu, binevoieşte a mă povăţui prin înţelepciunea Ta, a mă călăuzi prin dreptatea Ta, a mă mângâia prin milostivirea Ta, a mă apăra cu puterea Ta.

Îţi închin, o Dumnezeule, gândurile mele, faptele mele, suferinţele mele, ca în viitor să mă gândesc la Tine, să grăiesc de Tine, să lucrez după voia Ta, să sufăr pentru Tine.

Doamne, eu voiesc ceea ce voieşti Tu, pentru că Tu voieşti să mă supun voii Tale; ajută-mi, Doamne, să fac tot ce voieşti Tu.

Te rog cu umilinţă, luminează-mi mintea mea, oţeleşte-mi voia, curăţeşte-mi trupul şi-mi sfinţeşte sufletul.

Dumnezeule preabun, ajută-mi să mă curăţesc de greşelile făcute, să biruiesc ispitele viitoare şi să lucrez cuvenitele virtuţi.

Umple inima mea de dragoste pentru bunătatea Ta, de ură pentru greşelile mele, de râvnă pentru binele aproapelui şi de defăimare pentru deşertăciunile lumii. Fă-mă să fiu supus mai marilor mei, cu dragoste către cei mai mici, credincios prietenilor mei şi iertător vrăjmaşilor mei.

Vino, Atotputernice, întru ajutorul meu ca să biruiesc cele şapte păcate de căpetenie care sunt pricina tuturor păcatelor. Să biruiesc adică : mândria prin smerenie creştinească, iubirea de argint prin milostenie, pizma prin dragoste şi bucurie pentru binele aproapelui, desfrânarea prin înfrânare şi curăţie, lăcomia prin cumpătare, mânia prin răbdare şi lenea prin bărbăţie creştinească.

Asemenea, să biruiesc şi celelalte păcate şi patimi ce izvorăsc din acestea şi-mi dă virtuţile creştineşti: credinţa, nădejdea şi dragostea.

Dumnezeul meu, fă-mă înţelept în lucrările mele, curajos în primejdii, răbdător în nenorociri şi smerit în realizările mele.

Nu mă lăsa să uit vreodată de a fi cu luare-aminte la rugăciuni şi în Biserică, cumpătat la masă, repede la împlinirea datoriilor şi statornic în hotărâri. Doamne, insuflă-mi grija să am întotdeauna conştiinţă dreaptă, înfăţişare cuviincioasă, vorbire folositoare şi purtare în bună rânduială.

Dă-mi darul Tău să mă deprind a-mi stăpâni întotdeauna patimile, a mă învrednici de darurile Tale, a păzi legea Ta şi a merita mântuirea.

Dumnezeul meu, fă să cunosc cât de mici sunt bunătăţile pământeşti, cât de mari sunt cele cereşti, cât de scurt este timpul acestei vieţi şi cât de nemărginită este veşnicia.

Ajută-mi să fiu întotdeauna gata de moarte şi să nu mă cutremur de judecata Ta, să scap de muncile cele de veci şi să dobândesc raiul prin Iisus Hristos, Domnul nostru.

September 1, 2011 at 10:49 PM Flag Quote & Reply

Simona Nicoleta
Member
Posts: 24

DUMNEZEU E-N ORICE ZI

Dumnezeu mi-e ajutor

Cand in trup, toate ma dor,

Hrana-i cand de foame mor.

Dumnezeu mi-e sanatate,

El e sete de dreptate,

E iubire, bunatate.

Dumnezeu e-n orice zi,

In ce sunt, in ce voi fi

Peste vreme, prin copii.

September 1, 2011 at 11:09 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.

Noutăţi pe site

DOAMNE AJUTĂ!


 


Dintre ultimele postări:

* Au fost publicate pe site noi povestiri cu tâlc  și jocuri (30 la 32 - diverse teste de personalitate) / rebusuri (16-18 ). Puteți citi, de asemenea, două creații ale unor inimi curate: ce este IUBIREA (pe prima pagină a site-ului) și povestea Sfântului Spiridon (la Rugăciuni și Poezii)

* Noi articole despre: TRIOD sau Puritatea inimii și a limbajului sau ÎNGERII - ajutorul nevăzut sau Mănăstirea ”SF. IOAN CEL NOU” de la Suceava, pe scurt. Mai multe puteți citi aici.

 

* O rubrică utilă cu noi materiale în pagina DE CITIT, DE ÎNVĂȚAT vă stă la dispoziție: MATERIALE PENTRU ORA DE CATEHISM; un ajutor pentru cei mari în munca cu cei mici; noutate: EDUCAȚIA PRIN PATRIMONIU - una din temeliile sufletești, în comunitățiile care își cunosc și își prețuiesc valorile! (tehnici de lucru pentru realizarea de: ICOANE PE STICLĂ, LINOGRAVURĂ, ROATA OLARULUI, PORTRET - Școala AGATONIA)* !!! ATENŢIE !!! Au fost dezactivate conturile celor care nu le-au folosit în cursul anului 2016.

 

 

Noutăţi Video

333 views - 0 comments
314 views - 0 comments
311 views - 0 comments
328 views - 0 comments